Witamy w „Family Law Lithuania”

Jesteśmy specjalistami w zakresie prawa rodzinnego i udzielamy porad prawnych we wszystkich dziedzinach międzynarodowego i transgranicznego prawa rodzinnego, które są związane  z litewskim prawem rodzinnym lub jurysdykcją Litwy.

Stosunki między ludźmi w ich życiu prywatnym i rodzinnym są wyjątkowe i skomplikowane. Wzajemne zaufanie, szacunek i troska są fundamentem rodziny. Życie rodzinne stwarza również wiele stosunków i konsekwencji prawnych, które w pewnych momentach życia mogą potrzebować porad prawnych.

Zamieszkujemy w globalnym świecie, gdzie dla zaspokojenia swych osobistych potrzeb  ludzie przesiedlają się z jednego kraju do drugiego.  Sytuacje rodzinne są powiązane więcej niż z jednym państwem lub jurysdykcją i stają się coraz bardziej skomplikowane, nawet jeżeli rodzina jest szczęśliwa razem. Ponadto, trudności w stosunkach między członkami międzynarodowych rodzin, niestety, mogą stać się prawdziwym wyzwaniem, które będzie potrzebowało wyczerpującej wiedzy w zakresie międzynarodowego i transgranicznego prawa rodzinnego, a także ścisłej współpracy między prawnikami w różnych państwach lub jurysdykcjach.

Jesteśmy oddani prawu rodzinnemu i idziemy na spotkanie potrzebom prawnym osób w ich sytuacjach rodzinnych.